Google Translate:

Årsredovisning 2019

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och för din skull. Sedan 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hittar länken till vår hållbarhetsredovisning här nedanför.

Hållbarhet på Affärsverken

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är något som påverkar vårt arbete dagligen. Följ länken för att läsa mer om våra certifieringar och hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

Året som gått

Här ser du några highlights från vår verksamhet

Affärsplan och organisation 3.0

Våren 2019 genomförde vi en omorganisation på Affärsverken, där vi gick från sex till tre övergripande affärsområden. Under försommaren avslutades rekryteringsprocessen för en ny VD och beslutet att tillsätta Anna Wallin togs i juni av styrelsen.

Invigning av Karlskrona Solpark

Invigningen av Karlskrona Solpark genom­fördes den 6 april på plats ute vid anläggningen. Med invigningstal, rundvandring och förtäring blev därmed en av de större miljösatsningarna de senaste åren officiellt startad.

Bröllop ombord och nytt rekord

Trots ett varierande och blåsigt väder under sommaren blev antalet resande för året högre än någonsin tidigare. Och Bröllopsbåten blev en succé.

Framtidssäkrad kapacitet

Utbyggnaden av fibernätet till resterande delar av kommunen startades upp under 2019. Vi fick också pris som Årets stadsnät och ökade hastigheten i vårt nät från 10 Gbit/s till 100 Gbit/s.

Massor av massor och ständiga förbättringar

Inleveranser av massor har varit mycket stort under hela året. Mältan har genomgått flera förbättringar och mängden avfall som hamnar på deponin är fortsatt liten.

Ekonomisk redovisning

Här hittar du den ekonomiska redovisningen för 2019 för våra tre bolag.

Tidigare årsredovisningar

Här kan du se våra tidigare årsredovisningar.

Ledning och styrelse

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till medlemmarna i vår ledningsgrupp. Du ser också vilka som sitter i våra tre styrelser.