Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Google Translate:

Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Årsredovisning 2018

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och för din skull. Från och med 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hittar länken till våra hållbarhetsredovisningar här nedanför.

Affärsverken i siffror

Här hittar du en popversion av vår Årsredovisning. Och några av våra nyckeltal för 2018.

Hållbarhet på Affärsverken

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är något som påverkar vårt arbete dagligen. Följ länken för att läsa mer om våra certifieringar och hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

Karlskrona Solpark

I november 2018 byggdes den första etappen av Karlskrona Solpark. Såväl företag och organisationer som privatpersoner har köpt andelar i solparken som sattes i drift i början av 2019.

Nordiskt samarbete

I maj 2018 inleddes det nordiska elhandelssamarbetet mellan Affärsverken Energi, danska Midtjysk Elhandel och norska NTE Marked under det gemensamma namnet Sharing Power.

Ännu en rekordsommar ombord

2018 blev en ovanligt varm sommar vilket gynnade vår skärgårdstrafik. Totalt åkte 130 000 passagerare med oss vilket var en ökning med otroliga 40 000 mot året innan.

Smart City Center

Idag är allt mer av vår infrastruktur och våra samhällskritiska funktioner uppkopplade. Insamlad data kan användas för att skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle.

Serious play hos Kompassen

Affärsverken utvecklade under 2018 sitt innovationsarbete och avdelningen Kompassen tog sin form. En del i arbetet har varit att skapa en spelifierad innovationsprocess.

Smart BTH-samarbete

Framtiden för Internet of Things, de uppkopplade sakernas internet, har bara börjat. Allt fler lösningar tas fram dagligen och de flesta märker vi inte ens.

Ekonomisk redovisning

Här hittar du den ekonomiska redovisningen för 2018 för våra tre bolag.

Affärsverken Karlskrona AB

Affärsverken Energi i Karlskrona AB

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Tidigare årsredovisningar

Här kan du se våra tidigare årsredovisningar.

 

Digital årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Ledning och styrelse

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till medlemmarna i vår ledningsgrupp. Du ser också vilka som sitter i våra tre styrelser.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}