Google Translate:

En investering i framtiden

Satsningen på laddinfrastruktur och elbilar är en del i Affärsverkens arbete för att stimulera utvecklingen av framtidens fordon samt främja miljösatsningen i Karlskrona och övriga Sverige.

Hållbarhet

Projektet Green Charge Sydost

Inom tio år beräknar Elforsk (Svenska elföretagens forskning och utveckling) att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 fordon. Då måste det finnas möjlighet att ladda bilen på andra platser än hemma eller på jobbet.

För att följa utvecklingen och bidra till utvecklingen medverkar Affärsverken i projektet Green Charge Sydost. Projektet är en kraftsamling i samverkan mellan företag och kommuner i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland, som syftar till att skapa en hållbar introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt sätt.

Läs mer om GreenCharge

Läs om hur man delar en Tesla i vårt magasin #HI

I nr 1 av vårt magasin om hållbarhet och innovation kan du läsa hur man delar en Tesla.