Google Translate:

Elnätsavgifter

Privatkunder

Avgiften för elnätet är det du betalar för transporten av elen till ditt hem. Samtliga avgifter är inklusive moms.
 

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgift inklusive moms. 

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh
Lägenhet 113 kronor 72,5 öre
16 A 175 kronor 50,6 öre
20 A 242 kronor 50,6 öre
25 A 325 kronor 50,6 öre
35 A 510 kronor 50,6 öre

Elnätsavgift inklusive moms. Gäller från den 1 mars 2023, tillsvidare

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh
Lägenhet 116 kronor 77,6 öre
16 A 193 kronor 60,8 öre
20 A 265 kronor 60,8 öre
25 A 358 kronor 60,8 öre
35 A 561 kronor 60,8 öre

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 13,88 kronor per år, nätövervakningsavgift 5,44 kronor per år och elberedskapsavgift 49 kronor per år. Avgifterna är inklusive moms.
 

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 49 öre per kWh inklusive moms. 

Företag och flerbostadshus

Samtliga avgifter är exklusive moms. 

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgift exklusive moms.

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad  Rörlig avgift per kWh 
Lägenhet 90 kronor 58,0 öre 
16 A 140 kronor 40,5 öre 
20 A 193 kronor 40,5 öre 
25 A 260 kronor 40,5 öre 
35 A 408 kronor 40,5 öre 
50 A 615 kronor 40,5 öre 
63 A 814 kronor 40,5 öre 

Elnätsavgift exklusive moms. Gäller från den 1 mars 2023, tillsvidare

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad  Rörlig avgift per kWh 
Lägenhet 93 kronor 62,1 öre 
16 A 154 kronor 48,6 öre 
20 A 212 kronor 48,6 öre 
25 A 286 kronor 48,6 öre 
35 A 449 kronor 48,6 öre 
50 A 677 kronor 48,6 öre 
63 A 895 kronor 48,6 öre 


Effektabonnemang

Effektabonnemanget är för kunder som har en mätarsäkring större än 63 A. Nätavgiften för effektkunder består av tre delar. Fast del, effektdel och rörlig del.

  • Den fasta delen bestäms av anslutningens spänning.
  • Effektdelen baseras på den högsta entimmeseffekten uttagen under månaden.
  • Rörlig del påverkas av förbrukningen.

För effektkunder finns det två tariffer
Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).

Elnätsavgift exklusive moms.

TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
80 A 315 kronor 22,9 öre 90 kronor
100 A 396 kronor 22,9 öre 90 kronor
125 A 499 kronor 22,9 öre 90 kronor
160 A 647 kronor 22,9 öre 90 kronor
200 A 809 kronor 22,9 öre 90 kronor
TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
N4 A 804 kronor 7,1 öre 96 kronor
N3 A 1 833 kronor 4,6 öre 76 kronor

Elnätsavgift exklusive moms. Gäller från den 1 mars 2023, tillsvidare

TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
80 A 347 kronor 27,5 öre 90 kronor
100 A 436 kronor 27,5 öre 90 kronor
125 A 549 kronor 27,5 öre 90 kronor
160 A 712 kronor 27,5 öre 90 kronor
200 A 890 kronor 27,5 öre 90 kronor
TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
N4 A 885 kronor 13,8 öre 96 kronor
N3 A 2 017 kronor 8,5 öre 76 kronor

Överuttagsavgift för N4 och N3

Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 48 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 38 kronor per kVAr för högspänningskund.

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 11,10 kronor per år, nätövervakningsavgift 4,35 kronor per år och elberedskapsavgift 39,20 kronor per år. För högspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 905 kronor per år, nätövervakningsavgift 870 kronor per år och elberedskapsavgift 2129 kronor per år.

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 39,2 öre per kWh exklusive moms.