Google Translate:

Elnätsavgifter

Privatkunder

Avgiften för elnätet är det du betalar för transporten av elen till ditt hem. Samtliga avgifter är inklusive moms.
 

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgift inklusive moms.

Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh
Lägenhet 128 kronor 62,5 öre
16 A 238 kronor 46,8 öre
20 A 326 kronor 46,8 öre
25 A 440 kronor 46,8 öre
35 A 691 kronor 46,8 öre
50 A 1 043 kronor 46,8 öre
63 A 1 379 kronor 46,8 öre

Elnätsavgift inklusive moms.

Gäller från den 30 juni till och med 31 december 2023.

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh
Lägenhet 116 kronor 54,4 öre
16 A 211 kronor 42,5 öre
20 A 291 kronor 42,5 öre
25 A 394 kronor 42,5 öre
35 A 618 kronor 42,5 öre

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 13,88 kronor per år, nätövervakningsavgift 5,44 kronor per år och elberedskapsavgift 49 kronor per år. Avgifterna är inklusive moms.
 

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 49 öre per kWh inklusive moms. 

Företag och flerbostadshus

Samtliga avgifter är exklusive moms. 

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgift exklusive moms.

Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad  Rörlig avgift per kWh 
Lägenhet 102 kronor 50,0 öre 
16 A 190 kronor 37,4 öre 
20 A 261 kronor 37,4 öre 
25 A 352 kronor 37,4 öre 
35 A 553 kronor 37,4 öre 
50 A 834 kronor 37,4 öre 
63 A 1 103 kronor 37,4 öre 

Elnätsavgift exklusive moms.

Gäller från den 30 juni till och med 31 december 2023.

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad  Rörlig avgift per kWh 
Lägenhet 93 kronor 43,5 öre 
16 A 169 kronor 34,0 öre 
20 A 233 kronor 34,0 öre 
25 A 315 kronor 34,0 öre 
35 A 494 kronor 34,0 öre 
50 A 745 kronor 34,0 öre 
63 A 985 kronor 34,0 öre 

Effektabonnemang

Effektabonnemanget är för kunder som har en mätarsäkring större än 63 A. Nätavgiften för effektkunder består av tre delar. Fast del, effektdel och rörlig del.

  • Den fasta delen bestäms av anslutningens storlek.
  • Rörlig del påverkas av förbrukningen.
  • Effektdelen baseras på den högsta entimmeseffekten uttagen under månaden.

För effektkunder finns det två tariffer
Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).

Elnätsavgift exklusive moms.

Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.

TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
80 A 430 kronor 22,8 öre 90 kronor
100 A 540 kronor 22,8 öre 90 kronor
125 A 680 kronor 22,8 öre 90 kronor
160 A 882 kronor 22,8 öre 90 kronor
200 A 1 103 kronor 22,8 öre 90 kronor
TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
N4 1 107 kronor 16,6 öre 96 kronor
N3 2 380 kronor 8,7 öre 76 kronor

Elnätsavgift exklusive moms.

Gäller från den 30 juni till och med 31 december 2023.

TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
80 A 364 kronor 19,0 öre 90 kronor
100 A 458 kronor 19,0 öre 90 kronor
125 A 576 kronor 19,0 öre 90 kronor
160 A 748 kronor 19,0 öre 90 kronor
200 A 935 kronor 19,0 öre 90 kronor
TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
N4 938 kronor 10,4 öre 96 kronor
N3 2 017 kronor 4,7 öre 76 kronor

Överuttagsavgift för N4 och N3

Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 48 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 38 kronor per kVAr för högspänningskund.

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 11,10 kronor per år, nätövervakningsavgift 4,35 kronor per år och elberedskapsavgift 39,20 kronor per år. För högspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 905 kronor per år, nätövervakningsavgift 870 kronor per år och elberedskapsavgift 2129 kronor per år.

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 39,2 öre per kWh exklusive moms.