Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Elnätsavgifter

Privatkunder

Avgiften för elnätet är det du betalar för transporten av elen till ditt hem. Samtliga avgifter är inklusive moms.
 

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgift inklusive moms

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh
Lägenhet 107 kronor 69,0 öre
16 A 166 kronor 48,2 öre
20 A 230 kronor 48,2 öre
25 A 310 kronor 48,2 öre
35 A 487 kronor 48,2 öre

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 12,75 kronor per år, nätövervakningsavgift 5,44 kronor per år och elberedskapsavgift 49 kronor per år. Avgifterna är inklusive moms. 
 

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 45 öre per kWh inklusive moms. 

Företag och flerbostadshus

Samtliga avgifter är exklusive moms. 

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.  

Elnätsavgift exklusive moms 

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad  Rörlig avgift per kWh 
Lägenhet 86 kronor 55,2 öre 
16 A 133 kronor 38,5 öre 
20 A 184 kronor 38,5 öre 
25 A 248 kronor 38,5 öre 
35 A 389 kronor 38,5 öre 
50 A 586 kronor 38,5 öre 
63 A 775 kronor 38,5 öre 


Effektabonnemang

Effektabonnemanget är för kunder som har en mätarsäkring större än 63 A. Nätavgiften för effektkunder består av tre delar. Fast del, effektdel och rörlig del.

  • Den fasta delen bestäms av anslutningens spänning.
  • Effektdelen baseras på den högsta entimmeseffekten uttagen under månaden.
  • Rörlig del påverkas av förbrukningen.

För effektkunder finns det två tariffer
Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).

Elnätsavgift exklusive moms 

TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
80 A 300 kronor 21,8 öre 86 kronor
100 A 377 kronor 21,8 öre 86 kronor
125 A 475 kronor 21,8 öre 86 kronor
160 A 616 kronor 21,8 öre 86 kronor
200 A 770 kronor 21,8 öre 86 kronor
TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
N4 A 766 kronor 6,8 öre 91 kronor
N3 A 1 746 kronor 4,3 öre 73 kronor

Överuttagsavgift för N4 och N3

Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 45 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 36 kronor per kVAr för högspänningskund.

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 10,20 kronor per år, nätövervakningsavgift 4,35 kronor per år och elberedskapsavgift 39,20 kronor per år. För högspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 810 kronor per år, nätövervakningsavgift 870 kronor per år och elberedskapsavgift 2 129 kronor per år.

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 36 öre per kWh exklusive moms.