Google Translate:

Avsluta ditt elnätsavtal vid flytt

Har du din anläggning inom Affärsverkens elnätsområde (KKA), så kan du avsluta ditt elnätsavtal här. Du får en bekräftelse på din uppsägning via mail om du uppger e-postadress annars skickas den till dig. Ditt elnätsavtal upphör först när vi utfört slutavläsning av din elmätare

Uppsägningen ska ske minst 3 vardagar innan du flyttar. Mot en extra jouravgift på 600 kr inkl. moms kan du säga upp ditt elavtal med en dags varsel. Detta väljer du genom att kryssa i rutan nedan. 

Fyll i dina uppgifter för att avsluta elnätsavtalet