Google Translate:

Lokalproducerad el – en vinst för både miljö och samhälle

Från Mältan och Solparken hem till dig. El som produceras i ditt närområde är inte bara bra för miljön, den ger dessutom tillbaka till lokalsamhället i form av pengar till vård- och omsorg, skola och andra viktiga samhällsfunktioner. Låter det långsökt? Vi förklarar hur det funkar.

Artikelserie_elhandel_1200x800_pixlar_lokalproducerad-el.jpg

Mikrobryggerier och gårdsbutiker, närodlat och hemlagat. Lokalproducerat har blivit trendigt av en anledning. Inte nog med att produkter, eller i vårt fall el, inte behöver färdas särskilt långt, den ekonomiska vinsten försvinner inte iväg till tvivelaktiga bolag i andra länder.

– Först och främst är lokalproducerad el snäll mot miljön. Traditionellt kommer vår el i Sverige från vattenkraft och kärnkraft. I takt med att kärnkraftsreaktorer har stängts har vi hittat andra produktionsformer av energi för att ersätta elen från kärnkraftverken, och då framförallt från förnybara källor som vindkraft, solkraft eller värmekraft från biobränsle, berättar Joakim Lindahl, värmechef på Affärsverken.

Artikelserie_elhandel_1200x800_pixlar_lokalproducerad-el_citatJoakim.jpg

Gynnar lokala näringen

Affärsverkens lokalproducerade el kommer från våra egna anläggningar Kraftvärmeverket på Mältan och Karlskrona Solpark, men också från 200 mikroproducenter med egna solcellsanläggningar där överskottet köps av oss. Grön el från väldigt när dig helt enkelt.

– Jag vill slå ett särskilt slag för vårt kraftvärmeverk i Karlskrona som producerar både el och värme. Sedan årsskiftet drivs verket bara av biobränsle som är restprodukter från det lokala skogsbruket. Och pengarna vi tjänar går tillbaka karlskronaborna, säger Joakim Lindahl.

Här kommer vi in på nästa fördel. Genom att köpa lokalproducerad el från ditt lokala elbolag gynnas den lokala näringen.

– Affärsverken är ett kommunägt bolag. Vinsten vi gör går tillbaka till kommunen och i förlängningen till invånarna i Karlskrona. Det gynnar till exempel skolor, äldreomsorg, utbyggnad av infrastruktur och andra viktiga kommunala funktioner, säger Joakim Lindahl.

Minskar beroendet av andra elområden

Mer lokalproducerad el är dessutom nödvändig för oss som bor i södra delen av Sverige. Idag drabbas vi ibland av elbrist eftersom vi konsumerar mer än vi producerar. Vi är beroende av el från landets norra elområden som har ett överskott, men eftersom utbyggnaden av kraftkablarna inte har hunnit med, fungerar inte alltid överföringen och vi i söder får elbrist.

– Lokalt producerad el stärker både balansen i nätet och vår egen kapacitet och gör att vi inte blir lika beroende av el från andra delar av landet, förklarar Joakim Lindahl.

Och så till sist: genom att ha många mindre anläggningar istället för en enda stor, blir elproduktionen mindre sårbar och risken för stora elavbrott minskar.

– Faller till exempel en liten solcellsanläggning bort gör det inte särskilt stor skada. Lokalt producerad el är verkligen en vinst för alla, säger Joakim.

 

Fler artiklar om el

Läs mer om elköp i vår artikelserie – Så funkar det!