Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Därför har elpriserna varierat kraftigt under 2020

Det började med att priserna rasade för att sedan bli skyhöga här i Sydsverige. Årets elmarknad har minst sagt varit turbulent. Som lekman är det lätt att tänka att det beror på hur vädret har varit. Och det stämmer. Men bara till viss del. Även faktorer som produktionstakt och överföringskapacitet påverkar. Vi reder ut varför ditt elpris ibland går upp och ner som en bergochdalbana.

Bildkollage: En snötäckt skog med tall och gran samt två personer som rostar bröd i en brödrost.

Förra vintern var extremt snörik. Det var inget vi i Karlskrona märkte, men det gjorde däremot norrmännen. När snön smälte blev vattenmagasinen fulla och vattenkraft-producenterna i norr hade en överkapacitet och elpriset sjönk. Ett par timmar låg priserna till och med på minus, något som aldrig tidigare inträffat. Eftersom elnäten i Norden är sammankopplade och vi importerar och exporterar över gränserna, påverkades även vi i Sverige, ända ner till Blekinge, av det låga priset.

– Det här orsakade problem för kärnkraftsproducenterna här i söder. De gjorde stora förluster och drog därför ner på sin elproduktion för att minimera skadan. Samtidigt beslutade Svenska kraftnät att begränsa överföringen av el mellan olika delar av Sverige, berättar Stefan Hammartorp, krafthandlare på Affärsverken.

Foto på Stefan Hammartorp, krafthandlare, som säger: "Jag rekommenderar verkligen kunder att se över sina elavtal och passa på att teckna nya nu när priset är så förmånligt."

Efterfrågan större än utbudet

Verkar det krångligt? Låt oss backa ett steg. Sverige är uppdelat i fyra elområden. Norr producerar mest el men konsumerar minst, medan vi här i söder konsumerar mer än vi producerar. Elen är alltså ojämnt fördelad över landet. Det gör att vi här i Karlskrona måste få el från vårt grannområde eller importera från utlandet. Men ibland är det lättare sagt än gjort.

– När vi hade så lite basproduktion i Sydsverige blev Svenska Kraftnät oroliga över nätinstabilitet och införde begränsningar för hur mycket el som fick föras över mellan olika områden. När nätet blir instabilt riskerar vi nämligen att få omfattande strömavbrott och det ville man undvika, säger Stefan Hammartorp.

Det här innebar att priset för oss i södra Sverige sköt i höjden. Vår efterfrågan var ju densamma, men utbudet hade försämrats.

Bra läge att teckna nya avtal

Under sommaren har elpriset stabiliserats och Stefan Hammartorps prognos är att priset i Sydsverige kommer att gå ner, men att det generella elpriset snarare går upp, vilket gör tillfället utmärkt att teckna nya avtal, binda rörliga eller kanske förlänga fasta.

– Rent statistiskt är det osannolikt att det blir så mycket snö nästa år och att vi får uppleva samma händelsekedja igen. Istället bör priserna gå upp. Så jag rekommenderar verkligen kunder att se över sina elavtal och passa på att teckna nya nu när priset är så förmånligt, säger Stefan Hammartorp.

Fördjupad läsning

Läs mer om elområdernas uppdelning på Konsumenternas energimarknadsbyrå webbplats (energimarknadsbyran.se) 
Konsumenternas energimarknadsbyrå drivs av bland andra Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Konsumentverket och Energiföretagen.

Läs Svenska Kraftnäts pressrelease i samband med att man införde begräsningar i överföringskapacitet mellan elområden (svk.se)

Fler artiklar om el

Läs mer om elköp i vår artikelserie – Så funkar det!