Google Translate:

Strömavbrott Noden Rosvägen, Allatorp - EON planerat underhållsarbete i sitt elnät

2023-09-19 10:00:00 - 2023-09-19 16:24:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
EON har ett planerat arbete i sitt nät som kommer att ge avbrott och störningar under denna tid mot vår node.

Beskrivning
EON har ett planerat arbete i sitt nät som kommer att ge avbrott och störningar under denna tid. Vi kommer att sätta ut reservkraft under denna tid för att underlätta så mycket som möjligt.

Orsak

Kontaktperson