Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Strömavbrott Möllebacken m omnejd - Påverkar även stadsnätet

2022-04-13 11:00:00 - 2022-04-13 12:30:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Strömavbrott Möllebacken, påverkar bla Västra Köpmansgatan, Norra Möllebacksgränd och Västra Vittusgatan. Detta påverkar även vårt Stadsnät i detta området!

Beskrivning
Strömavbrott Möllebacken med omnejd.

Orsak
Trasig säkring som utlöst på Nätstation.

Kontaktperson
Uppdatering kommer att ske här på hemsidan med info.