Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Strömavbrott Fäjö Udde och Säljö - Klarrapporterat

2022-01-29 21:35:00 - 2022-01-29 23:55:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Just ju har vi strömavbrott på Fäjö Udde och Säljö

Beskrivning
Felavhjälpning gjord. Allt är åter i drift

Orsak
Träd föll över luftledning

Kontaktperson