Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Störning av fjärrvärme i Jämjö

2022-03-03 09:00:00 - 2022-03-03 12:06:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Just nu upplever vi en störning av fjärrvärmen i Jämjö, tekniker är på plats för åtgärd.

Beskrivning

Orsak

Kontaktperson