Google Translate:

Strömavbrott Noden Rosvägen, Allatorp - Pga planerat arbete EON

2023-09-14 10:00:00 - 2023-09-14 16:23:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
EON planerat arbete i elnätet, kommer att ge strömavbrott på vår node

Beskrivning
EON har ett planerat arbete i sitt nät som kommer att ge avbrott och störningar under denna tid. Vi kommer att sätta ut reservkraft under denna tid för att underlätta så mycket som möjligt.

Orsak

Kontaktperson