Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Planerat Strömavbrott - Rosvägen, Karlskrona

2022-06-01 09:00:00 - 2022-06-01 14:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
EON har ett planerat strömavbrott på Rosvägen pga ett planerat reparations- och underhållsarbete.

Beskrivning
EON har ett planerat strömavbrott på Rosvägen 1/6 09:00-14:00, detta pga ett planerat reparations- och underhållsarbete.

Orsak
EON har ett planerat strömavbrott på Rosvägen 1/6 09:00-14:00, detta pga ett planerat reparations- och underhållsarbete.

Kontaktperson