Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Kabelskada påverkar Vallby samt Dragda med omnejd

2022-03-16 10:18:00 - 2022-04-04 12:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Kabelskada - Felsökning pågår

Beskrivning

Orsak

Kontaktperson