Google Translate:

Inställt bryggstopp - Torhamn

2023-08-08 11:28:00 - 2023-08-10 10:13:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Vi behöver ställa in samtliga byggstopp på Torhamn för samtliga båtar. Detta på grund av kraftigt väder som förhindrar oss ifrån att kunna lägga till på ett säkert sätt.

Beskrivning
Vi behöver ställa in samtliga byggstopp på Torhamn för samtliga båtar. Detta på grund av kraftigt väder som förhindrar oss ifrån att kunna lägga till på ett säkert sätt.

Orsak

Kontaktperson