Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Elnät planerat arbete Blåportshöjden

2022-04-22 07:00:00 - 2022-04-22 12:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Med anledning av underhållsarbeten på ledningsnätet kommer strömmen att brytas på blåportshöjden en kort stund på ca 15 min 2022-04-22 någon gång mellan 07:00 -12:00

Beskrivning
Med anledning av underhållsarbeten på ledningsnätet kommer strömmen att brytas på blåportshöjden en kort stund på ca 15 min 2022-04-22 någon gång mellan 07:00 -12:00

Orsak
planerat underhållsarbete

Kontaktperson