Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

El - Driftstörning som påverkar Mariedal med omnejd

2022-02-13 14:34:00 - 2022-02-13 16:14:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Driftstörning som påverkar Mariedal med omnejd

Beskrivning
Felavhjälpning gjord. Allt är åter i drift

Orsak
Kabelfel

Kontaktperson