Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Driftstörning för vissa bredbandstjänster i stadsnätet

2022-01-24 16:04:00 - 2022-01-25 07:30:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Just nu upplever vi problem med vissa bredbandstjänster i stadsnätet, felsökning pågår

Beskrivning
Just nu upplever vi problem med vissa bredbandstjänster i stadsnätet, felsökning pågår

Orsak

Kontaktperson