Google Translate:

Strömavbrott noden Brömsebro - EON Planerat arbete i sitt elnät

2023-09-12 09:00:00 - 2023-09-12 16:22:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Strömavbrott på node i Brömsebro pga planerat arbete av EON

Beskrivning
EON planerat kabelskåpsbyte som kommer att generera i strömavbrott under denna tid.

Orsak
Planerat underhållsarbetet i elnätet

Kontaktperson