Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

AO Kommunikation Stadsnät - Planerat Servicefönster

2022-03-09 22:00:00 - 2022-03-10 05:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Affärsverkens Stadsnät kommer att ha ett planerat Servicefönster natten mellan 9-10 Mars

Beskrivning
Affärsverkens Stadsnät kommer att ha ett planerat Servicefönster natten mellan 9-10 Mars

Orsak

Kontaktperson