Google Translate:

Ändrade hämtningstider för avfall vecka 25

2023-06-19 00:00:00 - 2023-06-24 00:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Med anledning av midsommarafton blir det vissa förändringar i avfallshämtningen vecka 25

Beskrivning
Du med ordinarie hämtning tisdag 20 juni till och med fredag 23 juni: Sätt ut dina kärl senast klockan 6:00 dagen före ordinarie hämtningsdag. Viss förskjutning kan ske, så låt kärlen stå tills de är tömda. Tack för hjälpen!

Orsak
På grund av helgdag.

Kontaktperson