Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Ändrade hämtningstider 21–24 juni

2022-06-13 00:00:00 - 2022-06-25 00:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Med anledning av helgdag blir det vissa förändringar i avfallshämtningen 21–24 juni

Beskrivning
Ordinarie hämtning tisdag 21 juni till och med fredag 24 juni: Sätt ut kärlen senast klockan 6:00 dagen före ordinarie hämtning. Viss förskjutning kan ske, så låt kärlen stå tills de är tömda. Tack för hjälpen!

Orsak

Kontaktperson