Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Ändrade hämtningstider 24–26 maj

2022-05-21 00:00:00 - 2022-05-27 00:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Med anledning av helgdag blir det vissa förändringar i avfallshämtningen 24–26 maj

Beskrivning
Ordinarie hämtning tisdag 24 maj till och med torsdag 26 maj: Sätt ut kärlen senast klockan 6:00 dagen före ordinarie hämtning. Viss förskjutning kan ske, så låt kärlen stå tills de är tömda. Tack för hjälpen!

Orsak

Kontaktperson