Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Beställ extrahämtning av avfallskärl

Om det har blivit extra mycket avfall kan du beställa en extrahämtning. Du väljer själv vilken sorts hämtning efter dina behov.

Priser:

Extra säck (Du lämnar en extra säck vid ordinarie tömning): 75 kr/säck
Extra tömning/hämtning av kärl/säck (inom 5 arbetsdagar): 225 kr/säck eller kärl
Akut tömning av kärl (inom 24 h): 785 kr/säck eller kärl

För övriga frågor, kontaktar du vår kundservice.