Google Translate:

Beställ extrahämtning av avfallskärl

Om det har blivit extra mycket avfall kan du beställa en extrahämtning. Du väljer själv vilken sorts hämtning efter dina behov.

Priser:

Extra säck (Du lämnar en extra säck vid ordinarie tömning): 75 kr/säck
Extra tömning/hämtning av kärl/säck (inom 5 arbetsdagar): 230 kr/säck eller kärl
Akut tömning av kärl (inom 24 h): 810 kr/säck eller kärl

För övriga frågor, kontaktar du vår kundservice.