Google Translate:

Hämtningstider för hushållsavfall

Hämtning varannan vecka av brännbart avfall
På din faktura kan du se om du har hämtning jämn eller udda vecka samt vilken veckodag vi hämtar.

Hämtning var fjärde vecka av brännbart avfall
På din faktura kan du se vilken startvecka du har samt vilken veckodag vi hämtar. Här nedan kan du se vilka veckor det blir längre fram på året. Du följer bara raden för din startvecka, till exempel vecka 1 åt höger, så får du svar på din fråga.

Vi påbörjar hämtning från klockan 06:00

Hämtning brännbart avfall var fjärde vecka

Vecka  1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
Vecka  2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50  
Vecka 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51  
Vecka 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52  

Sommarhämtning för fritidsfastigheter
Sommartömning sker under perioden 1 maj-30 september.

Fritidsfastigheter med sommarhämtning kan lägga avfall i kärlen från 1 maj t.o.m. 30 september. På din faktura kan du se om du har hämtning jämn eller udda vecka samt vilken veckodag vi hämtar.

Sluthämtning
För att ni ska kunna nyttja ert abonnemang under hela perioden så kommer vi att genomföra en sluthämtning under de två första veckorna i oktober. Sätt ut dina kärl på ordinarie hämtningsdag. Ni som har hämtning jämna veckor, sätt ut vecka 40. Ni som har hämtning udda veckor, sätt ut vecka 41.

 

Ändrade hämtningstider för avfall

Du som är privatperson kan se din nästa hämtning i Affärsverkens app, som du laddar ner i App Store eller Google play.

Vill du veta om hämtning av deponi?
Läs mer här