Google Translate:

Bli elproducent

Som elkund hos oss har du möjlighet att producera egen el, främst baserad på vind eller solkraft. Du bidrar till mer förnybar el på marknaden, sänker ditt elpris och kan sälja ditt eventuella överskott.

Solenergi

Precis alla kan få solenergi

Du kan också bidra till den lokala produktionen av förnybar energi. Producera själv genom att installera solceller på ditt tak eller genom andelar i Karlskrona Solpark – där är vi hållbara tillsammans.