Vill du bli tjänsteleverantör i vårt stadsnät?

Har ditt företag tjänster som ni vill erbjuda via vårt stadsnät? Fler och fler kunder inser värdet av att fritt kunna välja sina bredbandstjänster via vårt öppna stadsnät.

Björn Sernhed
Tjänsteleverantörsansvarig/ Affärsutveckling Stadsnät
0455-783 44