Aktiviteter

Smarta Samhället

 

Varför är det viktigt att tacka ja till bredband när erbjudande om fiber eller andra alternativa lösningar ges? Svar på denna fråga kan Smarta samhället hjälpa till med, läs mer här. 

Det är planerat att Tioprojektet i ett senare skede skall skicka ut en folder till hushåll och verksamma för att sprida information och öka intresset för bredbandsuppkoppling.

 

Aktiviteter 2018

Vad kommer projektet att arbeta med första halvåret 2018?

 

Sammanställning av tekniker och processer

  • Viktning och sammanställning av de tekniker och lösningar som är identifierade.
  • Fånga processer och metoder för tillvägagångssätt vid utbyggnad.

 

Inventering och behovsanalys

  • Kategorisera målgrupperna i personas.

 

Resultatspridning

  • Utarbeta ett metod- och kunskapsstöd i avsikt att öka utbyggnaden av bredband.

 

Projektet räknar med att redan i slutet på 2018 att kunna presentera metod och kunskapsstödet, för att ge bättre möjlighet till stöd och resultatspridning.

Senast ändrad: 2017-08-29 14:51

Chatta med kundservice