Tioprojektet - koncept för hållbar IT-infrastruktur

De vita fläckarna i Blekinge är så glest bebyggda att varken marknadskrafter eller bidrag räcker för att bygga fibernät. I detta projektet ska ett eller flera koncept tas fram för att skapa förutsättningar för god bredbandsuppkoppling. 

 

Bild på havet

Analyser, kartläggningar och tekniska tester genomförs för att ta fram förslag som gör det möjligt att bygga upp en IT-infrastrutur som inkluderar glesbygden och skärgården i Blekinge. 

Projektet medfinansieras av  Europeiska regionala utvecklings fonden, Blekinges energibolag, samt Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge, detta  för att göra det möjligt att nå ut till hela regionen. 

Läs mer om projektets mål här.

Senast ändrad: 2018-09-24 11:22

Chatta med kundservice