Samverkan med andra Stadsnät

Vi är inte ensamma om att bygga Stadsnät. Ser man det ur regional eller nationell vinkel så är stadsnäten den sista länken i en ny regional öppen nätstruktur. Vi tillsammans med andra stadsnät bygger supersnabba motorvägar som knyter samman människor och verksamheter för snabba IT-kommunikationer.

Samarbete inom Blekinge

I Karlshamns kommun samarbetar Affärsverken med Karlshamns energi om att bygga ut fibernätet och ansluta villor och företag till det öppna stadsnätet.

Det är Affärsverken som sköter driften av fibernätet. De som är fiberanslutna har möjlighet att välja mellan alla tjänster och leverantörer via tjänstevalsportalen Karlshamnsporten.

Även i Ronneby kommun kan Ronnebyborna välja leverantörer och olika tjänster via tjänstevalsportalen Ronnebyporten.

Vi för diskussioner om framtida samarbete även med de övriga kommunerna i Blekinge.

Logotyp SydlänkSydlänk – samarbete för ett regionnät

Vi ingår även i Sydlänk, vilket är ett samarbete som knyter samman fem län, Jönköping, Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne län. I samarbetet ingår i dagsläget åtta stadsnät i regionnätet.

Samverkan syftar till att knyta samman ingående stadsnät och regioner med en utvecklad fiberinfrastruktur till ett regionnät. Samverkan kan medföra att stadsnäten får möjlighet till ett större tjänsteutbud vilket gynnar medverkande kommuner och kommuninvånare.

Mer information om Sydlänk

 

Senast ändrad: 2014-08-26 10:23

Chatta med kundservice