Jag har ingen dator. Kan jag nyttja andra tjänster via Stadsnätet?

Ja, via Karlskronas stadsnät finns många möjligheter utöver snabb internetuppkoppling, till exempel TV och telefoni. Du kan även koppla in smartahem-tjänster, larm, vårdtjänster m.m. på en internettjänstkapacitet.

Senast ändrad: 2015-05-29 15:15

Chatta med kundservice