Stadsnät - Driftavbrott Torskors

19 september 08.20-09.45

Omfattning: Kunder i Torskors, samt delar av Rödeby.

Orsak: Elfel i Nätstation Torskors.

Senast ändrad: 2017-09-19 09:16

Chatta med kundservice