Planerat Strömavbrott Strömsberg, Stubbelycker och Tvingelshed, Rödeby

20 juni 10.00-15.00

Omfattning: Alla kunder kopplade till Teknikbodarna i Strömsberg, Stubbelycke och Tvingelshed, Rödeby.

Orsak: Planerat strömavbrott E.ON.

Senast ändrad: 2017-06-16 13:45

Chatta med kundservice