Din guide för avfallssortering

Här hittar du en övergripande guide över hur vi sorterar avfall i Karlskrona kommun. Det är hemma hos dig som miljöarbetet börjar med sortering av ditt avfall. Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du sorterar ditt avfall rätt.

Omslag SorteringsguidenSorteringsguide

Sorteringsguiden A-Ö hoppas vi kan vara till hjälp hur du ska sortera ditt avfall eller dina saker hemma när de inte går att använda längre. Miljöarbetet börjar hemma hos dig själv. Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du sorterar ditt avfall..

Sorteringsguide A-Ö

Sorteringsguide, pdf

Tjej slänger avfall i kärlHushållsavfall

Hushållsavfallet sorterar du vanligtvis som antingen brännbart avfall (gröna kärlet) eller matavfall (bruna kärlet). På regelbunden och schemalagd basis kommer vi sedan hem och hämtar detta hos dig.

Hämtning av hushållsavfall

 

Återvinningsstation - tidningarVad skall du lämna till återvinningsstationen?

Tidningar, returpapper samt förpackningar av glas, plast, metall eller papper.

Lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationen

Vad skall du lämna till återvinningcentralen?

Grovavfall

Tjej slänger avfall på återvinningscentralenGrovavfall, återvinningsbart grovavfall, är avfall från ditt hushåll som inte får plats eller är olämpligt att slänga i kärlet för hushållssopor exempelvis möbler, däck, leksaker, gips. För hushållen är det kostnadsfritt att lämna grovavfall utom det som inte är återvinningsbart (deponi) samt däck med fälg.

En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall och vitvaror, tryckimpregnerat trä och bilbatterier lämnas enbart på Mältans återvinningscentral.

Lämna grovavfallet på återvinningscentralen

Deponi

Deponi, är det avfall som inte kan tas till vara exempelvis blomkrukor av keramik, glasögon, keramik, rakblad, tallrikar av porslin, gem av metall, fönsterglas, säkringar, drickglas.

Vi kan alla bidra till ett mindre sopberg genom att vi tillsammans sorterar väl och undviker deponirester.

Lämna det ej återvinningsbara grovavfallet (deponi) på återvinningscentralen
Ej återvinningsbart avfall (deponi) hämtas oftast samma dag som hushållsavfallet

Farligt avfall

Kemikalier, gammal målarfärg, lågenergilampor, lim, lösningsmedel, vitvaror, impregnerat trä, och asbest är exempel på farligt avfall och ska lämnas in på en återvinningscentral. Om man hanterar farligt avfall felaktigt finns det en stor risk för skada på vår hälsa och miljö.

Lämna farligt avfall på återvinningscentralen

Visste du att...

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker en förvandling.

  • Den tömda schampoflaskan blir en diskborste.
  • Det tillplattade tvättmedelspaketet blir till en snygg skokartong.
  • Den lästa tidningen blir en ny tidning.
  • Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter.
  • Saftflaskan får nytt liv som en ny glasflaska.

Senast ändrad: 2013-09-25 09:24

Chatta med kundservice