Priser lämna deponi

Personbil

50 kronor
Personbil med släp eller liten lastbil
100 kronor

Priser däck med fälg

Kan endast lämnas in på 
Mältans återvinningscentral.

Däck med fälg
50 kronor/ styck

Priser inklusive moms