Färgburkar i container, foto Lars Forsstedt

Farligt avfall

Det farliga avfallet som till exempel rester av målarfärg, nagellack, trasiga glödlampor m.m. lämnar du in på miljöstationen, som finns på återvinningscentralerna.