Detta kan du lämna på alla återvinningscentraler:

 • farligt avfall (ex. gammal målarfärg, lysrör, lim m.m.)
 • elektriskt och elektroniskt avfall (ej spisar, tvättmaskiner, kyl och frys samt torkskåp)
 • trä (ej tryckimpregnerat)
 • metallskrot
 • brännbart grovavfall
 • ej återvinningsbart grovavfall (deponi ex. keramik, dricksglas m.m.)

På Mältans återvinningscentral kan du lämna:

 • ovanstående grovavfall samt
 • tvättmaskiner, kyl, frys, spisar och torkskåp
 • trädgårdsavfall (ris, löv, sand, jord- och stenmassor)
 • byggavfall
 • gips
 • tryckimpregnerat trä
 • asbest
 • bildäck
 • saker som går att återanvända möbler, kläder m.m. Återbruk hanteras av Human Bridge.