Detta är deponi

Deponi är material som inte går att återvinna, utan läggs på deponi exempelvis blomkrukor av keramik, glasögon, keramik, rakblad, tallrikar av porslin, gem av metall, fönsterglas, säkringar, drickglas.