Tänk på att:

  • du har tillräckligt med utrymme för containern, så att inte häckar förstörs
  • inte lasta högre än containerns kanter då den täcks när den transporteras
  • Farligt avfall, elektronik, däck och matavfall inte får slängas i container för osorterat avfall