Detta får inte slängas i våra containers:

  • farligt avfall
  • elektronik
  • matavfall
  • däck

Farligt avfall, elektronik och däck lämnar du på återvinningscentralen