Växtlighet runt sopkärl

Som fastighetsägare är du skyldig att se till så att våra renhållningsfordon lätt kan ta sig fram och tömma dina sopkärl.  

Det är viktigt att du håller efter växtligheten på vägen till och runt dina sopkärl. För att våra fordon ska kunna ta sig fram krävs en körbana fri från hinder med en bredd av minst 3,5 m. Det behöver även vara fritt från grenar och buskar ytterligare 1,0 m på varje sida om körbanan. I höjdled behöver det vara fritt från grenar minst 4,6 m över körbanan.

Nedan ser du på bilden från Plan- och bygglagen vilka avstånd som gäller. Tack för ditt samarbete! 

Bild på avtånd gällande växtlighet

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Senast ändrad: 2016-03-22 15:01

Chatta med kundservice