Sorterat - Du sorterar ditt avfall i matavfall, brännbart och deponi

Matavfallet lägger du i en påse för matavfall som ingår i abonnemanget och därefter i det bruna kärlet som alltid töms varannan vecka. Brännbart avfall lägger du i det gröna kärlet, som du kan välja tömningsintervall för. Deponiresten (det avfall som inte kan återvinnas till exempel keramik, porslin, dricksglas m.m.) läggs i en deponisäck, som töms var åttonde vecka. Deponisäckar och påsar för matavfall finns att hämta på återvinningscentralerna.

Priser hämtning av matavfall varannan vecka och brännbart avfall var fjärde vecka
Kärlstorlek (80 liter matavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 80 liter matavfall 1589 kr 1050 kr
130 liter brännbart + 80 liter matavfall 1754 kr 1115 kr
190 liter brännbart + 80 liter matavfall 1864 kr 1160 kr
Kärlstorlek (130 litermatavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 130 liter matavfall 1739 kr 1110 kr
130 liter brännbart + 130 liter matavfall 1904 kr 1175 kr
190 liter brännbart + 130 liter matavfall 2014 kr 1220 kr
Priser hämtning av matavfall varannan vecka och brännbart avfall varannan vecka
Kärlstorlek (80 liter matavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 80 liter matavfall 1939 kr 1190 kr
130 liter brännbart + 80 liter matavfall 2064 kr 1230 kr
190 liter brännbart + 80 liter matavfall 2289 kr 1340 kr
Kärlstorlek (130 liter matavfall)Året runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart + 130 liter matavfall 2089 kr 1250 kr
130 liter brännbart + 130 liter matavfall 2214 kr 1305 kr
190 liter brännbart + 130 liter matavfall 2439 kr 1400 kr
Tilläggskostnader
Hämtning av extra säck (med matavfall eller brännbart avfall) vid ordinarie tömning/hämtning 65 kr
Extra tömning av kärl/säck inom 5 arbetsdagar 210 kr
Akut tömning av kärl (samma dag) 750 kr
Byte av tömningsintervall 200 kr
Byte av kärl 350 kr
Uppehåll i hämtning minst 6 månader, maximalt två år inklusive hemtagning av kärl 750 kr
Påminnelseavgift, faktura 60 kr

Priserna består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften (940 kr för permanentbostad och 595 kr för fritidsbostad) täcker kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall, skötsel och drift av återvinningscentraler, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang du väljer. I denna avgift ingår kostnader för hämtning, behandling samt skatt. Den rörliga avgiften påverkas även av kärlstorlek och tömningsintervall. Som fastighetsägare kan du välja något av alternativen.

Priser anges som total årskostnad inklusive mervärdesskatt.

Senast ändrad: 2017-06-01 08:21

Chatta med kundservice