Osorterat - Du lägger matavfall och brännbart i samma påse

Om du inte kan eller vill sortera lägger du matavfall och brännbart avfall i samma kärl, det gröna kärlet. Hämtning varannan vecka. Deponirest (det avfall som inte kan återvinnas till exempel keramik, porslin, dricksglas m.m.) lämnar du på någon av de bemannade återvinningscentralerna.

Priser hämtning av osorterat avfall varannan vecka
KärlstorlekÅret runtSommar (1 maj-30 september)
130 liter osorterat 7115 kr 3950 kr
190 liter osorterat 7730 kr 4210 kr
370 liter osorterat 9205 kr 4825 kr
Tilläggskostnader
Hämtning av extra säck vid ordinarie tömning/hämtning 65 kr
Extra tömning av kärl/säck inom 5 arbetsdagar 210 kr
Akut tömning av kärl (samma dag) 750 kr
Byte av hämtningsintervall 200 kr
Byte av kärl 350 kr
Uppehåll i hämtning minst 6 månader, maximalt två år inklusive hemtagning av kärl 750 kr
Påminnelseavgift, faktura 60 kr

Priserna består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften (940 kr för permanentbostad och 595 kr för fritidsbostad) täcker kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall, skötsel och drift av återvinningscentraler, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang du väljer. I denna avgift ingår kostnader för hämtning, behandling samt skatt. Den rörliga avgiften påverkas även av kärlstorlek och tömningsintervall. Som fastighetsägare kan du välja något av alternativen.

Priser anges som total årskostnad inklusive mervärdesskatt.

Senast ändrad: 2017-06-01 08:30

Chatta med kundservice