Hemkompostering - Du tar själv hand om matavfallet

Du ansöker om tillstånd för egen kompostering av hushållsavfall hos Karlskrona kommun. Det brännbara avfallet lägger du i det gröna kärlet. Deponiresten (det avfall som inte kan tas tillvara. ex. keramik, porslin, dricksglas m.m.) läggs i en deponisäck, som hämtas var åttonde vecka. Deponisäckar finns att hämta på återvinningscentralerna.
Anmälan om egen kompostering av hushållsavfall, Karlskrona kommuns webbplats

Priser hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka
Kärlstorlek Året runt Sommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart 1089 kr 675 kr
130 liter brännbart 1254 kr 740 kr
190 liter brännbart 1364 kr 785 kr
Priser hämtning av brännbart avfall varannan vecka
KärlstorlekÅret runtSommar (1 maj-30 september)
80 liter brännbart 1439 kr 815 kr
130 liter brännbart 1564 kr 855 kr
190 liter brännbart 1789 kr 965 kr
Tilläggskostnader
Hämtning av extra säck (med matavfall eller brännbart avfall) vid ordinarie tömning/hämtning
65 kr
Extra tömning av kärl/säck inom 5 arbetsdagar 210 kr
Akut tömning av kärl (samma dag) 750 kr
Byte av hämtningsintervall 200 kr
Byte av kärl 350 kr
Uppehåll i hämtning minst 6 månader, maximalt två år inklusive hemtagning av kärl 750 kr
Påminnelseavgift, faktura 60 kr

Priserna består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften (940 kr för permanentbostad och 595 kr för fritidsbostad) täcker kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall, skötsel och drift av återvinningscentraler, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang du väljer. I denna avgift ingår kostnader för hämtning, behandling samt skatt. Den rörliga avgiften påverkas även av kärlstorlek och tömningsintervall. Som fastighetsägare kan du välja något av alternativen.

Priser anges som total årskostnad inklusive mervärdesskatt.

Senast ändrad: 2017-06-01 08:27

Chatta med kundservice