Varför ska jag sortera avfallet? Allt blandas ändå sedan.

Det är viktigt att sortera. Det du sorterar förbli sorterat, tills det återvinns. Vi på Affärsverken mellanlagrar ditt sorterade avfall på vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan. Sedan transporteras de olika materialen vidare för återvinning.

Mer information om vad som händer med avfallet

Senast ändrad: 2012-06-27 10:25

Chatta med kundservice