Vad kan jag slänga på återvinningscentralerna?

På återvinningscentralen slänger du grovavfall det vill säga större saker, som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältans återvinningscentral.

Öppettider och karta till återvinningscentralerna i Karlskrona kommun

Senast ändrad: 2012-06-27 13:47

Chatta med kundservice