Jag ska flytta in i villa och vill sätta igång sophämtning. Hur gör jag?

När du flyttar in i en villa i Karlskrona kommun ska du teckna ett abonnemang för sophämtning. Du kan välja mellan tre olika alternativ.

Om du inte gör något eget val fortsätter det befintliga valet för fastigheten att gälla. Kontakta vår kundservice för att se vilket abonnemang som är det befintliga. Befintligt abonnemang om hemkompostering flyttas aldrig över till ny fastighetsägare.

Om du vill ha hemkompostering anmäler du det på separat blankett.

Mer information om vilka olika alternativ som finns för hämtning av hushållsavfall samt blankett för abonnemangsbeställning och hemkompostering hittar du här

Senast ändrad: 2012-06-27 13:37

Chatta med kundservice