Jämför samma priser

Många jämför helt olika elavtal med varandra för att det pris de erbjuder ska framstå som det mest attraktiva.

Ett fast pris kan ibland verka dyrare om det jämförs med en månad när det rörliga priset var lågt. Ett rörligt pris kan man aldrig veta vad det blir i framtiden och det är ju för tiden framåt du förväntas ingå avtal.

Det finns flera oberoende webbplatser där du kan jämföra olika elleverantörers priser. Några exempel är Elpriskollen, som är Energimarknadsinspektionens webbplats, eller Elskling.se.

Elpriskollens webbplats

Elskling.se

 

Senast ändrad: 2013-10-14 10:58

Chatta med kundservice