Ha koll på fullmakten

Lämna aldrig ut fullmakt via telefon. Många kunder är inte medvetna om att samtalet spelas in för att sedan användas som fullmakt.

Utnyttja ångerrätten om du blir överflyttad till ett annat elhandelsbolag utan din vetskap.

Senast ändrad: 2013-10-14 11:21

Chatta med kundservice