Ska du flytta?

Här har vi samlat information om elnät, elhandel, stadsnät, fjärrvärme och renhållning som kan vara bra att hålla koll på i samband med att du flyttar. Om du planerar att flytta vill vi att du meddelar vår kundservice i god tid.

Flytta in

Tjej i flyttlåda

Elnät

När du ska flytta in i en bostad inom Affärsverkens elnätsområde måste du teckna ett nätavtal med oss.  Du kan skriva ut nätavtalet och skicka in det till oss. Du kan också besöka vår reception och teckna nätavtalet där. Vi behöver din anmälan minst tre vardagar innan du vill ha din el inkopplad (helgfri vardag). Se blankett i högerkolumnen.

Elhandel

När du har tecknat ett elnätsavtal rekommenderar vi dig att göra ett aktivt val och teckna ett elhandelsavtal. Gör du inte ett aktivt val får du ett anvisat pris som är högre än ett avtalspris. Du kan teckna elavtal direkt här på webben eller kontakta vår kundservice för ett avtalsförslag. Om du redan har ett befintligt elhandelsavtal via oss på nuvarande adress flyttar du med det till den nya bostaden, använd formuläret nedan.

Teckna elavtal direkt på webben

Flytta med ditt elhandelsavtal

Renhållning

När du flyttar in i en villa i Karlskrona kommun ska du teckna ett abonnemang för sophämtning. Du kan välja mellan tre olika alternativ. Om du inte gör något eget val fortsätter det befintliga valet för fastigheten att gälla. Kontakta vår kundservice för att se vilket abonnemang som är det befintliga. Om du vill ha hemkompostering anmäler du det. Befintligt abonnemang om hemkompostering flyttas aldrig över till ny fastighetsägare. Se blankett i högerkolumnen.

Mer information om olika alternativ för sophämtning

Stadsnät

Om du flyttar du in i en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas Stadsnät kan du välja olika tjänster via tjänstevalsportalen Karlskronaporten. Om du redan använder en tjänst via Karlskronas Stadsnät i nuvarande bostad, ta kontakt med din tjänsteleverantör för att flytta tjänsten.

Om du inte har fiberuppkoppling via Karlskromnas Stadsnät i din nya bostad, men önskar få det kan du via vår webbtjänst se hur din adress ligger till och lämna ditt intresse.

Sök efter adresser som är på väg att anslutas till Stadsnätet eller anmäl ditt intresse för fiberanslutning

Fjärrvärme

Om du flyttar in i en bostad med fjärrvärme kontaktar du vår kundservice och anmäler att du ska flytta in. Du tecknar sedan ett fjärrvärmeavtal och gör valet om du vill teckna ett fast pris eller ett tillsvidare pris. Du kan även teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning.

Mer information om prisalternativ för fjärrvärme

Flytta ut

Elnät

När du flyttar ut från din bostad ska du säga upp ditt nätavtal hos oss. Avtalet måste sägas upp minst tre vardagar innan flyttdagen. Du kan säga upp ditt nätavtal via formuläret nedan och då samtidigt ange datum för utflyttning då vi också kommer att göra slutavläsning av din elmätare. Du kan också kontakta kundservice för att säga upp nätavtalet muntligt.
Avsluta nätavtal

Tänk på att:

  • Meddela oss din nya adress för slutfaktura.
  • Elen kan brytas tidigt på morgonen angiven flyttdag (helgfri vardag). Behöver du ha tillgång till el under flyttdagen ange istället dagen efter som flyttdag.
  • Om elmätaren finns inne i bostaden måste du hjälpa oss att bereda tillträde för slutavläsning.
  • Om du har en annan nätägare än Affärsverken måste du kontakta dem för uppsägning.

Elhandel

Flyttar du inom Affärsverkens elnätsområde tar du med dig ditt elhandelsavtal till din nya adress. Har du inget elhandelsavtal hjälper vi dig gärna med ett förslag på ett nytt avtal. Om du inte gör ett aktivt val får du ett anvisat pris, som är högre än ett avtalspris. Elavtalet tecknas av samma person som står för nätavtalet på den nya adressen. Flyttar du till en bostad utanför vårt elnätsområde och redan har ett elhandelsavtal via oss flyttar du med dig detta. Meddela oss din nya adress via formuläret nedan.

Teckna ett elavtal på webben

Flytta med ditt elhandelsavtal

Renhållning

När du flyttar från en bostad med sophämtning från Affärsverken kontaktar du vår kundservice och anger att du flyttar ut och uppger samtidigt vem den nya ägaren är. Se blankett i högerkolumnen.

Stadsnät

Om du flyttar från en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas Stadsnät och använder tjänster tar du kontakt med din tjänsteleverantör och anmäler att du flyttar.
Kontaktuppgifter tjänsteleverantörer

Fjärrvärme

När du flyttar från en bostad med fjärrvärme från Affärsverken, kontaktar du vår kundservice och anmäler att du flyttar ut och uppger samtidigt vem den nya ägaren är.

Senast ändrad: 2015-06-25 07:37

Chatta med kundservice