Nyttiga länkar

Här samlar vi länkar till webbplatser som på olika sätt har kopplingar till Affärsverkens verksamhet och som kan vara till nytta för dig.

El

Energimyndigheten - statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem

Nordpool - nordiska elbörsen

Kommunala energi- och klimatrådgivare, Energimyndigheten

Svensk energi - bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag

Energimarknadsinspektionen - tillsynsmyndighet över energimarknaderna

Svenska kraftnät - driver och förvaltar stamnätet för el samt övervakar landets elsystem

Konsumenternas energimarknadsbyrå - oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas

Karlskrona kommuns energi- och klimatrådgivning

Fjärrvärme

Svensk fjärrvärme - branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag

REKO - fjärrvärmebranschens egna system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer

Renhållning

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Sopor.nu - Sveriges avfallsportal - hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan

Skärgårdstrafik

Blekingetrafiken

Tidtabell Aspö färjan, Trafikverket

Stadsnät

Karlskronaporten - Tjänstevalsportal med tjänster som erbjuds av tjänsteleverantörerna i Karlskronas stadsnät

Svenska stadsnätsföreningen - bransch- och intresseorganisation som organiserar stadsnät och leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet

Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar bland annat med att kontrollera internetoperatörerna samt att informera om säkerhet på internet

Regeringens Bredbandsforum "Vägledning för byanät"

Telekområdgivarna - ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband

 

 

 

Senast ändrad: 2015-01-16 10:19

Chatta med kundservice